Fysikaliska kurmedel

Fysikaliska kurmedel ansågs under storhetstiden öka källvattnets verkan. Genom att kombinera källvatten med gymnastik, elektricitet och bad försökte man påverka symptomen – till det bättre. Kylande vattenbehandling användes exempelvis vid feber, gymnastik vid förstoppning och elektricitet vid förlamning.

Bilden till höger visar en pantostat. Pantostaten användes för elektricitet- och massagebehandling där strömmen skulle ge livskraft till kroppsdelar där nervimpulserna stängts av.

Electrophor

En tidig elektricitetsmaskin för medicinskt bruk var Electrophoren. Det var apotekaren voon Aken som demonstrerade maskinen för kung Adolf Fredrik med familj vid Loka Brunn år 1761.

Electrophoren var en så kallad glaskulemaskin. Med ett drivhjul roterades en ihålig glaskula mot en tygklädd yta. Den alstrade strömmen leddes med en metalltråd till patienten. Med en metallstav kunde sedan gnistor dras ur den elektrifierade kroppen inför häpna åskådare.

Radioaktivitet

I början av 1900-talet visste man att källvatten ofta var radioaktivt till skillnad från ytvattnet i sjöar och åar. Hälsobrunnarna utnyttjade det nya fenomenet. Man erbjöd radium i dryck, bad, inhalation och injektion. Radioaktiv vulkanisk gyttja importerades. Inpackning med uppvärmd Fango- eller Pistanylera blev nya behandlingsmetoder.

1641
1641
Urban Hjärne, den svenska kurortsrörelsens grundare föds.
1725
1725
Vattnet undersöks av Magnus von Brommel.
1726
1726
Loka Brunn öppnar som kurort. Loka får sin första läkare Eric Victorin.
1746
1746
Carl von Linné gästar Loka Brunn och skriver en rapport och lovordar källans vatten i sin ”Västgötares”.
1759
1759
3 oktober erhåller Loka Brunn det kungliga privilegiebrevet undertecknat av kung Adolf Fredrik.
1760
1760
Någon gång på 1760-talet uppfördes Mangelboden. Det tjänade under en tid som brunnshäkte.
1761
1761
Kung Adolf Fredrik med familj vistas på Loka Brunn. 4 juli hålls konselj i Loka om kungens hälsa och vistelse i Loka. Detta år antages de första brunnsreglerna.
1762
1762
Kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika återkommer tillsammans med hovet till Loka Brunn. Professor Petter Jonas Bergius undersöker gyttjan.
1770
1770
Under 1770-talet besöker Kung Gustav III Loka vid fem tillfällen.
1803
1803
Dalen byggdes som ett modernt badhus.
1822
1822
Lokas nuvarande kyrka och den tredje i ordningen byggdes klart.
1840
1840
Den kända svenska vetenskapsmannen J J Berzelius besöker Loka två somrar i rad.
1857
1857
Statsmedel beviljades till brunnslasarettet Hvilan. Lasarettet bestod av 4 salar med 12 bäddar i varje sal.
1897
1897
Parkvillan byggs.
1900
1900
Finnhyttan byggs.
1908
1908
Den världsberömda sångernskan Christina Nilsson, gift de Casa Miranda, gästade Loka Brunn under fem somrar.
1914
1914
Lilla Socitetshuset byggs för andra klassens gäster.
1923
1923
Elektricitet drogs fram till brunnen.
1933
1933
Loka får sin första vattentoalett.
1944
1944
En stiftelse bildas, sorterad under hovmarskalkämbetet. Ska tillvarata brunnens ekonomi.
1995
1995
Kungsträdgården återskapas.
1996
1996
Sveriges Kurortsmusem öppnas.