Historien om Sveriges kurorter

Den svenska brunnshistorien tar sin början på 1700-talet och bjuder på en fantastisk blandning av medicin- och kulturhistoria. Dåtidens filosofi var en slags helhetssyn av människan. 1700-talets brunnsläkare uppmanade exempelvis sina patienter att lämna sina vardagsbekymmer hemma. Ett gott humör var nämligen av största betydelse för kurens verkan!

Vid hälsokällorna samlades såväl samhällets fattigaste som kungligheter och ädlingar, för att kurera sin hälsa. Man drack hälsovatten, badade och fick gyttjemassage. Brunnarna var små samhällen i miniatyr, med strikt klassindelning och egna ordningsstadgar. Om du som gäst bröt mot stadgarna fick du helt sonika åka hem och kunde till och med bli dömd.

Till brunnarna reste också dåtidens turister. Här kunde man bo flott på hotellen, äta gott och umgås med societeten. Hit förde man också sina ogifta barn i hopp om att få dem bortgifta. Därför kallades kurorterna lite skämtsamt för ”kärlekens kasinon”.

Källan vid Loka Brunn

I århundranden har människor vallfärdat till Loka Brunn i Bergslagen. Allt tog sin början på allvar 1761 när kung Adolf Fredrik kom till Loka för att bota sin envisa migrän. Kungen ordinerades sex till åtta liter brunnsvatten per dygn. Två veckor senare var migränen borta…

Detta vara början på Loka Brunns storhetstid. Det finns nästan alltid legender om hur hälsobrunnarna upptäcktes. Just i Lokas fall sägs en dövstum dräng ha gått vilse med sina hästar. Han drack och fick målföret tillbaka. Loka Brunn grundades 1720 och fick sina kungliga privilegier 1759.

1641
1641
Urban Hjärne, den svenska kurortsrörelsens grundare föds.
1725
1725
Vattnet undersöks av Magnus von Brommel.
1726
1726
Loka Brunn öppnar som kurort. Loka får sin första läkare Eric Victorin.
1746
1746
Carl von Linné gästar Loka Brunn och skriver en rapport och lovordar källans vatten i sin ”Västgötares”.
1759
1759
3 oktober erhåller Loka Brunn det kungliga privilegiebrevet undertecknat av kung Adolf Fredrik.
1760
1760
Någon gång på 1760-talet uppfördes Mangelboden. Det tjänade under en tid som brunnshäkte.
1761
1761
Kung Adolf Fredrik med familj vistas på Loka Brunn. 4 juli hålls konselj i Loka om kungens hälsa och vistelse i Loka. Detta år antages de första brunnsreglerna.
1762
1762
Kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika återkommer tillsammans med hovet till Loka Brunn. Professor Petter Jonas Bergius undersöker gyttjan.
1770
1770
Under 1770-talet besöker Kung Gustav III Loka vid fem tillfällen.
1803
1803
Dalen byggdes som ett modernt badhus.
1822
1822
Lokas nuvarande kyrka och den tredje i ordningen byggdes klart.
1840
1840
Den kända svenska vetenskapsmannen J J Berzelius besöker Loka två somrar i rad.
1857
1857
Statsmedel beviljades till brunnslasarettet Hvilan. Lasarettet bestod av 4 salar med 12 bäddar i varje sal.
1897
1897
Parkvillan byggs.
1900
1900
Finnhyttan byggs.
1908
1908
Den världsberömda sångernskan Christina Nilsson, gift de Casa Miranda, gästade Loka Brunn under fem somrar.
1914
1914
Lilla Socitetshuset byggs för andra klassens gäster.
1923
1923
Elektricitet drogs fram till brunnen.
1933
1933
Loka får sin första vattentoalett.
1944
1944
En stiftelse bildas, sorterad under hovmarskalkämbetet. Ska tillvarata brunnens ekonomi.
1995
1995
Kungsträdgården återskapas.
1996
1996
Sveriges Kurortsmusem öppnas.