Kontinentalt badliv

Populära kurorter i Europa

De kontinentala kurorterna kan räknas i tusental. Här är några av de populäraste:

- Bath i England
- Spa i Belgien
- Ems i Tyskland
- Karlsbad i Tjeckien
- Marienbad i Tjeckien
- Vichy i Frankrike

Ur gästböcker på kontinenten

I Baden-Baden trycktes från 1790 särskilda listor med en förteckning av alla, mer eller mindre, kända gäster som vistats vid kurorterna. Här följer en rad exempel på prominenta personer som besökt kurorter runt om på kontinenten:

- Karl Martell och Karl den Store besökte kurorter i Frankrike.

- Sveriges drottning Christina gjorde belgiska Spa den äran under sina resor.

- Tsar Peter den Store besökte många europeiska kurorter vid 1700-talets början. Hans kunskaper användes sedan till uppbyggnaden av rysk badkultur.

- Giacomo Casanova kom till Spa på besök. Måhända lockade ortens damer mer än vattenkuren.

Kurorter som frizoner i krigstid

Som tradition förklarades ibland kurorter som Karlsbad neutral mark mitt under brinnande krig. På så sätt bevarades de gamla miljöerna och soldater från båda sidor kunde vårdas vid kurorten.

1641
1641
Urban Hjärne, den svenska kurortsrörelsens grundare föds.
1725
1725
Vattnet undersöks av Magnus von Brommel.
1726
1726
Loka Brunn öppnar som kurort. Loka får sin första läkare Eric Victorin.
1746
1746
Carl von Linné gästar Loka Brunn och skriver en rapport och lovordar källans vatten i sin ”Västgötares”.
1759
1759
3 oktober erhåller Loka Brunn det kungliga privilegiebrevet undertecknat av kung Adolf Fredrik.
1760
1760
Någon gång på 1760-talet uppfördes Mangelboden. Det tjänade under en tid som brunnshäkte.
1761
1761
Kung Adolf Fredrik med familj vistas på Loka Brunn. 4 juli hålls konselj i Loka om kungens hälsa och vistelse i Loka. Detta år antages de första brunnsreglerna.
1762
1762
Kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika återkommer tillsammans med hovet till Loka Brunn. Professor Petter Jonas Bergius undersöker gyttjan.
1770
1770
Under 1770-talet besöker Kung Gustav III Loka vid fem tillfällen.
1803
1803
Dalen byggdes som ett modernt badhus.
1822
1822
Lokas nuvarande kyrka och den tredje i ordningen byggdes klart.
1840
1840
Den kända svenska vetenskapsmannen J J Berzelius besöker Loka två somrar i rad.
1857
1857
Statsmedel beviljades till brunnslasarettet Hvilan. Lasarettet bestod av 4 salar med 12 bäddar i varje sal.
1897
1897
Parkvillan byggs.
1900
1900
Finnhyttan byggs.
1908
1908
Den världsberömda sångernskan Christina Nilsson, gift de Casa Miranda, gästade Loka Brunn under fem somrar.
1914
1914
Lilla Socitetshuset byggs för andra klassens gäster.
1923
1923
Elektricitet drogs fram till brunnen.
1933
1933
Loka får sin första vattentoalett.
1944
1944
En stiftelse bildas, sorterad under hovmarskalkämbetet. Ska tillvarata brunnens ekonomi.
1995
1995
Kungsträdgården återskapas.
1996
1996
Sveriges Kurortsmusem öppnas.