Lazarett

Brunnsläkarens många roller

I äldre tider var läkaren ofta intendent och arbetsledare för hela den övriga personalen vid kurorten. Under 300 år var det brunnsläkaren som utfärdade ordningsföreskrifter och övervakade kurens efterverkningar.

Läkaren var även sammankallande i brunnsrätten, som hade rätt att döma i ordningsfrågor. Om du inte skötte dig kunde du dömas till böter eller arrest. Det strängaste straffet ville alla undvika: förvisning från brunnen.

Sjukdomar och åkommor förr

Sjukdomarna och åkommorna var många och oklara. Benröta orsakade rinnande sår och fistelgångar, tuberkulos i lymfkörtlarna påverkade såväl hud som ögon och gav öppna sår. Vid engelska sjukan fick patienten svåra symptom – huvudet började växa, armar och ben blev svaga, ryggen böjdes och tänderna började svartna.

Orsakerna till sjukdomarna var fortfarande okända, men alla patienter hoppades bli friska efter vistelsen på kurorten.

Låg medelålder på lasarettet

Medelåldern på lasaretten var under 1800-talet så låg som 25-30 år. Den största åldersgruppen var barn och tonåringar med typiska sjukdomar för åldern, som exempelvis benröta och engelska sjukan.

1641
1641
Urban Hjärne, den svenska kurortsrörelsens grundare föds.
1725
1725
Vattnet undersöks av Magnus von Brommel.
1726
1726
Loka Brunn öppnar som kurort. Loka får sin första läkare Eric Victorin.
1746
1746
Carl von Linné gästar Loka Brunn och skriver en rapport och lovordar källans vatten i sin ”Västgötares”.
1759
1759
3 oktober erhåller Loka Brunn det kungliga privilegiebrevet undertecknat av kung Adolf Fredrik.
1760
1760
Någon gång på 1760-talet uppfördes Mangelboden. Det tjänade under en tid som brunnshäkte.
1761
1761
Kung Adolf Fredrik med familj vistas på Loka Brunn. 4 juli hålls konselj i Loka om kungens hälsa och vistelse i Loka. Detta år antages de första brunnsreglerna.
1762
1762
Kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika återkommer tillsammans med hovet till Loka Brunn. Professor Petter Jonas Bergius undersöker gyttjan.
1770
1770
Under 1770-talet besöker Kung Gustav III Loka vid fem tillfällen.
1803
1803
Dalen byggdes som ett modernt badhus.
1822
1822
Lokas nuvarande kyrka och den tredje i ordningen byggdes klart.
1840
1840
Den kända svenska vetenskapsmannen J J Berzelius besöker Loka två somrar i rad.
1857
1857
Statsmedel beviljades till brunnslasarettet Hvilan. Lasarettet bestod av 4 salar med 12 bäddar i varje sal.
1897
1897
Parkvillan byggs.
1900
1900
Finnhyttan byggs.
1908
1908
Den världsberömda sångernskan Christina Nilsson, gift de Casa Miranda, gästade Loka Brunn under fem somrar.
1914
1914
Lilla Socitetshuset byggs för andra klassens gäster.
1923
1923
Elektricitet drogs fram till brunnen.
1933
1933
Loka får sin första vattentoalett.
1944
1944
En stiftelse bildas, sorterad under hovmarskalkämbetet. Ska tillvarata brunnens ekonomi.
1995
1995
Kungsträdgården återskapas.
1996
1996
Sveriges Kurortsmusem öppnas.